Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 4-go lipca

Please RSVP by July 4th